Wat te doen bij ziekte?

 

Deze info is voor personeelsleden van KT-scholengroep.
Hieronder een overzicht van de regelgeving rond ziekteverlof, arbeidsongeval en/of langdurige afwezigheid wegens medische redenen.
Jullie vinden terug welke documenten je in orde moet maken en bij wie deze terecht moeten komen.

 

Wat? Wie vult het document in? Stuur dit document naar de school: Stuur dit document naar het controleorgaan:
Voltijds ziekteverlof behandelende arts klassiek doktersbriefje
–> ten laatste 2e dag van ziekteverlof –> bij verlenging ziekteverlof uiterlijk laatste dag oorspronkelijk ziekteverlof melden
model ‘medisch attest (word, 2 p) (43 kB)’ :
stuur een scan van het ingevulde attest naar het controleorgaan of laat het rechtstreeks bezorgen aan het controleorgaan via de software van je huisarts
Voltijds ziekteverlof door corona-besmetting geen tussenkomst
arts nodig
bewijs positieve PCR-test of RAT-test z.s.m. bezorgen aan de school bewijs positieve PCR-test of RAT-test
behandelende arts
  • ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens Covid-19’
  • of klassiek doktersbriefje
  • getuigschrift van arbeidsongeschiktheid wegens Covid-19’
  • of model ‘medisch attest (word, 2 p) (43 kB)’:
    stuur een scan van het ingevulde attest
    naar het controleorgaan of laat het rechtstreeks aan het controleorgaan bezorgen via de software van je huisarts
Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte behandelende arts melden aan de school zo snel als mogelijk model ‘Plan voor een VVP ziekte met het oog op het volledig hernemen van de opdracht
Langdurig verlof verminderde prestaties
om medische redenen
arts-specialist melden aan de school zo snel als mogelijk
Arbeidsongeval behandelende arts model ‘B – doktersattest’ na onmiddellijke melding aan de school, bezorg je dit document z.s.m. aan je schoolsecretariaat Agodi zorgt ervoor dat je aangifte bij Medex terecht komt, Medex registreert je dossier en stuurt je een ontvangstbevestiging en verdere instructies