Privacy & gegevensbescherming

Op deze plek vind je alles terug betreffende de nieuwe Europese richtlijn omtrent privacy en gegevensbescherming, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Om alles iets overzichtelijker te maken, hebben we hieronder de belangrijke punten in een lijst samengebracht:

Wat zijn persoonsgegevens en wat verzamelen we?

KT-scholengroep en haar sub-websites zoals die van de kindercampussen, verzamelen persoonsgegevens telkens je een formulier invult of onze websites bezoekt. Deze gegevens worden bewaard om met jou in contact te kunnen komen, of om een bepaalde dienst te kunnen garanderen.

Wat zijn persoonsgegevens?

“Gegevens over en van natuurlijke personen die opgeslagen worden in een bestand.” Dit geldt voor alle EU-burgers, alsook voor niet-EU-burgers indien de gegevens binnen de EU bewaard worden.
Het gaat dan o.a. om naam, adres, geboortedatum, pasfoto, persoonlijk e-mailadres… maar ook medische en gevoelige gegevens zoals evaluatieverslagen en rapporten, doktersattesten…

Veel van deze gegevens hebben we echt nodig om onze job te kunnen doen en uw kind(eren) te kunnen begeleiden. Sommige gegevens zijn we niet verplicht om te verzamelen, maar bieden wel een grote meerwaarde voor de school. Wanneer we deze gegevens willen verzamelen, zullen we altijd op voorhand de toestemming vragen.

Wat verzamelen we?

Wat je zelf deelt
Wanneer je een formulier invult (digitaal of op papier), geef je zelf de informatie in die wij van jou ontvangen. Vaak is dit naam, voornaam, klas en e-mailadres.

Automatisch
Tevens wordt het ip-adres van je computer geregistreerd om de beveiliging van onze website te kunnen garanderen. Indien u akkoord gaat met ons cookie-policy zal het ip-adres tevens gebruikt worden voor het bijhouden van surfgedrag door Google Analytics. Op deze manier krijgen wij een zicht op het gebruik van de website en kunnen wij deze bijsturen om het voor u nog aangenamer te maken.

Welk beleid voert KT-scholengroep omtrent privacy?

Privacy en bescherming van persoonsgegevens dragen wij hoog in het vaandel. Daarom hebben wij, in samenwerking met Katholiek Onderwijs Vlaanderen, een InformatieVeiligheids- en PrivacyBeleid (IVPB) opgesteld. Hieronder kan u deze documenten terugvinden per kindercampus.

Tevens ontvangt elk kind en elk personeelslid een privacyverklaring waarin exact staat uitgelegd welke gegevens we verzamelen en wat we ermee doen. Ook uw rechten en onze plichten staan hierin vermeld.

Meer weten?

Voor meer informatie omtrent de bescherming van persoonsgegevens kan je kijken op volgende website: http://www.privacyinonderwijs.be