Innovatiefonds

 

“Innovatie is meegaan op de juiste golf, maar alleen voor mensen die niet bang zijn om nat te worden.”
– Jim Stolze

 

In de KT-visie lezen we 5 pijlers: Hoe snel de wereld ook verandert, wij vinden samen de weg, omdat Liefde ons helpt geloven dat het kan, met deskundigheid die focust op morgen, omdat leren gelukkig maakt.
Ze creëren een beeld van de identiteit waar we als scholengroep naartoe werken… dit willen wij zijn en worden, elke school op zijn eigen wijze.
De wegen er naartoe zijn geen kant-en-klare snelwegen, maar wegen die nog gecreëerd moeten worden. Soms in het verlengde van wat zich nu begint te tonen, soms op een heel nieuwe route.

Heb jij een origineel, vernieuwend, sprankelend idee dat het onderwijs binnen de KT-scholengroep een stap verder brengt in de richting van onze KT-visie? Zie je nieuwe en beloftevolle wegen voor je, maar zijn er te veel drempels om deze te realiseren?!

Het KT-innovatiefonds wil deze drempels helpen verlagen, zowel financieel als door een lerend netwerk* binnen en buiten de organisatie.
Om voor het innovatiefonds in aanmerking te komen, dien je een aanvraagformulier in te vullen. Hoe je dit precies moet doen, alsook het formulier zelf, vind je hieronder.