Vrijwilligers gezocht

Vrijwilligers gezocht!

Oproep

Beste ouder, grootouder, sympathisant, betrokkene…

De komende maanden zou de combinatie van griepseizoen/Covid-19 ervoor kunnen zorgen dat er onverwacht meerdere leerkrachten afwezig zijn op onze scholen. Daarnaast is er een lerarentekort op de arbeidsmarkt. Het is dus niet altijd vanzelfsprekend om een vervangende leerkracht te vinden.
We willen ons daar tijdig op voorbereiden, zodat onze leerlingen op een goede manier naar school kunnen blijven komen.

In de eerste plaats organiseren we ons binnen de KT-scholengroep door flexibel te zijn waar het kan. Daarnaast werken we samen met de lerarenopleidingen en gaan we in gesprek met de stad Hasselt.

Maar wat als dat allemaal nog niet voldoende zou zijn om de kinderen goed op te vangen op school?
Om ons voor te bereiden om die zeer uitzonderlijke situatie onderzoeken we graag of we met jullie: ouders, grootouders, sympathisanten van de scholen, betrokkenen… kunnen samenwerken om de kinderen toch op te vangen op school.

Ben je bereid zijn om een volle dag (of meerdere) in te springen om kinderen op te vangen in een klas?
Vul dan zeker dit formulier in en geef aan wanneer we op jou beroep zouden mogen doen deze maand.
Je wordt enkel gecontacteerd in de zeer uitzonderlijke situatie dat we de vervangingen op school niet meer zelf geregeld krijgen.

Bedankt om met ons “out of the box” te denken!