Bericht uit klas visie

Bij KT-scholengroep kom je thuis. Samen geven we onderwijs vorm. Met alle collega’s in een schoolteam en in de KT-scholengroep, met kinderen en ouders, met externe partners die ons onderwijs sterker maken, met de omgeving van de campus, … We kiezen voor een intensieve samenwerking met andere relevante partners.

Je bent welkom.

Samenwerken is een ingrediënt van het KT-DNA. We nemen allemaal eigenaarschap op en ondersteunen de basisbehoeften van autonomie, verbondenheid en competentie bij elkaar.

KT-scholengroep kiest ervoor haar organisatie in te richten volgens de principes van de innovatieve arbeidsorganisatie. Dit houdt in dat zoveel mogelijk draagkracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in teams liggen.

De 7 campussen van KT-scholengroep kijken vooruit in het gemeenschappelijke meerjarenplan, dat we samen ontwikkelen en dat ons richting geeft voor de komende 3 schooljaren, met groot respect voor de eigenheid van elke campus.