Psychosociaal welzijn

op het werk

Psychosociaal welzijn

De vertrouwenspersoon

Wat kan een vertrouwenspersoon voor jou betekenen?

 • Ondersteuning, een luisterend oor en advies tijdens een vertrouwelijk gesprek. (beroepsgeheim)
 • Een gids die samen met jou bekijkt welke paden bewandeld kunnen worden. Jij blijft eindverantwoordelijke en beslist welk pad je kiest!
 • Op jou vraag kan er een traject uitgestippeld worden.
  (meerdere ondersteunende gesprekken, een tussenkomst of in een bemiddelende rol)

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

 • Langdurige begeleiding is voor een therapeut.
 • Crisisopvang (Je kan binnen de 10 kalenderdagen bij een vertrouwenspersoon terecht)
 • Het verdedigen van de arbeidsvoorwaarden is de taak van de vakbond.

Hoe kan je de vertrouwenspersoon bereiken?

Onze scholengroep opteert voor een externe vertrouwenspersoon, en dit is voor onze scholengroep IDEWE.
Je kan wel altijd raad vragen aan de interne preventieadviseur Dirk Carmans: preventie@kt-scholengroep.be


t.a.v. Kristien Thirez
Preventieadviseur psychosociale aspecten
Kunstlaan 16, 3500 Hasselt
Tel. : 011/24.94.70
Fax : 011/22.35.62
hasselt@idewe.be

Register van feiten door derden

Voor (anonieme) meldingen rond:

 • AGRESSIE
 • GEWELD
 • SEKSUEEL ONGEWENST GEDRAG
 • PESTERIJEN

… op het werk door niet-collega’s (dit kan zijn: leerlingen, ouders, leverancier…)

Dit document is een leidraad voor de preventie-adviseur om een passend preventiebeleid opstellen.  De verwerking van het register van feiten gebeurt op basis van statistische gegevens. Indien u graag onmiddellijk acties wenst kan u best de vertrouwenspersoon contacteren.

Preventie van psychosociale risico’s op het werk