Bericht uit klas visie

KT-scholengroep weet dat je altijd kan groeien in deskundigheid. Als het vandaag nog niet lukt, proberen we morgen opnieuw. Geloof in groeikracht is een ingrediënt van het KT-DNA. KT scholengroep koestert hoge verwachtingen voor elk kind en elke medewerker en heeft oog voor kwetsbaarheid. We streven ernaar dat elke leerling zijn of haar weg vindt om zichzelf maximaal te ontplooien. In de opvoeding van onze kinderen en in de omgang met onze medewerkers en ouders gaan we op zoek naar innerlijke krachten om verder te ontwikkelen. Vandaar het symbool van een innerlijke ster die groeit en straalt.

In KT-scholengroep hebben we een duidelijke visie op personeelsbeleid. Teams kennen talenten en drijfveren van de teamleden en weten wat energie geeft en tevreden maakt. Dat helpt hen om samen uitdagingen aan te pakken. Er wordt sterk ingezet op leren doorheen de hele loopbaan en op het delen van deskundigheid binnen elke campus en over de campussen heen.

KT-scholengroep heeft een ondersteunend team domeinexperten (Personeel, Financiën, Preventie, Gebouwen, ICT) die binnen hun specifieke domein een uitgebreide deskundigheid hebben ontwikkeld en daarmee de organisatie ondersteunen.