Media & ICT

Media & ICT

Het leerplan

Mediagebruik is niet meer weg te denken in onze huidige maatschappij. Best bereiden we onze kinderen zo goed mogelijk voor op een snel veranderende samenleving die steeds digitaler wordt en leren we hen omgaan met media in al zijn facetten.

Maar om dit te kunnen doen, moeten we eerst goed weten waar we mee bezig zijn, en wat we moeten doen. In het nieuwe leerplan “Zin in Leren, Zin in Leven” (ZILL) staat dit duidelijk omschreven. Mediakundige ontwikkeling is dan ook één van de ontwikkelvelden van het nieuwe leerplan Zill.

Ondersteuning