AVG / GDPR

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Wat is er aan de hand?

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens in voege. Dat lijkt misschien nog veraf maar u bereidt zich best nu al goed voor, want de aanpassingen zijn verregaand. En er staan forse boetes op overtredingen. Maar wat is die GDPR nu eigenlijk?

De General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt de gegevens van burgers in Europa. Elk bedrijf, elke school en elke overheidsinstelling die persoonsgegevens van EU-burgers verzamelt en beheert valt onder de GDPR.

Wat verandert er?

Wij als scholengroep moeten een aantal zaken administratief in orde brengen. Zo moeten we eerst alle informatie in kaart brengen: welke informatie wordt bijgehouden, waar staat dit, wie kan hieraan enz. Eenmaal dit gebeurd is, moeten er protocollen opgesteld worden om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst op een juiste manier met deze informatie wordt omgegaan. Dan moeten ook bestaande documenten (zoals bv. het schoolreglement) aangepast worden zodat dit in regel is met de nieuwe wetgeving.

Wat is nu de volgende stap?

Er werd een bevraging rondgestuurd naar iedereen werkzaam binnen KT. Tot en met 24 januari kan u deze anoniem invullen. Deze gegevens zijn voor ons belangrijk om een zicht te krijgen op de huidige informatieveiligheid op school. De resultaten zullen meegenomen worden als we het informatieveiligheids- en privacybeleid (IVPB) voor onze school zullen opstellen.
Tevens zal u op deze plek een samenvatting kunnen inkijken.