Welbevinden

Tijdens de klasscreening en bij het invullen van de sociogram wordt duidelijk dat Martijn  moeilijk aanvaard wordt in de klasgroep. Niet alleen het feit dat hij zich erg stoer opstelt, maar ook zijn onstuimige  houding tov van de medeleerlingen maken Martijn ongewenst is, vooral bij het werken in groepen. Martijn kan moeilijk luisteren en heeft een lage betrokkenheid voor wat leren aangaat. Hij voelt zich duidelijk niet lekker in zijn vel. Over thuis praat hij niet veel. Zijn taken zijn onvolledig, slordig, onnauwkeurig afgewerkt of gewoon vergeten….. Martijn laat zich niet gemakkelijk lezen. Tijdens een kringgesprek vertelt hij honderduit over zijn peter die kok is. Daar kijkt hij enorm naar op. 

Info

https://coc.be/files/articles/.342/bp9_pedagogiek.pdf

https://www.klasse.be/archief/vier-op-vijf-kinderen-voelen-zich-op-school/

https://www.youtube.com/watch?v=eDPVx1gHvNs

https://www.youtube.com/watch?v=VETVroIb1MQ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Zelfsturing

Lies hoort bij de oudste kleuters van een klas vier- en vijfjarigen. Ze speelt regelmatig met de jongere kinderen. Vandaag vinden we haar op de mat waar ze samen met Jo en Elie de speelkaarten sorteert. Elie beslist dat de kaarten nu verdeeld worden om een spel te spelen. Lies geeft meteen haar kaarten af. “Leg ze op de grond” beveelt Elie en Lies voert uit. Twee oudere jongens Arne en Robbe, komen zich met het spel bemoeien. Lies laat gewillig letterlijk in haar kaarten kijken, alsof ze de situatie ondergaat en wacht op het volgende bevel. Het spel wordt overgenomen door Arne en Robbe, en Lies deemstert weg naar de onthaalhoek waar ze samen met Hanne een afspringspel speelt. Hanne geeft telkens het idee : “nu springen we zo”, vervolgens doet Lies na. Ze lijkt het leuk te vinden. Hanne beslist om een boek te lezen, Lies stopt zonder meer het springen en gaat met haar mee. Wanneer de juf het teken tot opruimen geeft gebeurt er iets eigenaardigs. Arne en Robbe trekken Lies recht en zeggen dat ze mee moet opruimen. Lies lijkt bang. Ze zegt niets en begint als enige op te ruimen. Als de jongens weg zijn, stopt ze ermee en gaat terug lezen.

Meer info:

https://vorming.cego.be/images/downloads/sceeningsintrument_kleuteronderwijs.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=gcdOFoiBc64

https://vorming.cego.be/images/downloads/sceeningsintrumentlager_onderwijs.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=dOgxU170YGI