Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus in KT-scholen

13/03/2020: Nieuwe maatregelen Corona: alle lessen worden geschorst en er wordt opvang voorzien in de KT-scholen 

Beste ouders,

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

 Wat betekent dit voor de KT-scholen?

  • Er wordt van maandag 16/03 tot aan de paasvakantie geen les gegeven op school.
  • We vragen met aandrang om alle kinderen die thuis kunnen opgevangen worden, thuis te houden. Wij rekenen op ieders gezonde burgerzin.
  • Opvang laat je best NIET doen door grootouders.
  • Als je echt geen opvang kan voorzien voor je kind, dan kan je kind opgevangen worden op school tijdens de schooluren. Geef je dit aan via de inschrijvingslijst die je via de school ontvangt. 

Wij denken zeker in de eerste plaats aan kinderen van ouders die werkzaam zijn in de veiligheid- en gezondheidssector.

  • De voor-en naschoolse opvang gaat door zoals anders tijdens een schoolweek.
  • Kinderen die ziek zijn, kunnen niet op school opgevangen worden. Voorgaande maatregelen rond het Coronavirus blijven van kracht (handhygiëne, thuis blijven als je ziek bent).
  • Er worden vandaag geen leermiddelen meegegeven met leerlingen, deze blijven op school. Maandag bekijken we als school verder hoe we hiermee omgaan.
  • In het LEONhuis gaan geen activiteiten meer door.

Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…

Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.  

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie