Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus

Maatregelen Coronavirus in KT-scholen

7/05/2020:  Vanaf half mei willen de KT-scholen graag weer starten met onderwijs op school voor leerlingen van het 1ste leerjaar, 2de leerjaar en 6de leerjaar.  

Veiligheid:
We zorgen er in de eerste plaats voor dat je kind veilig naar school kan komen en volgen hier de opgelegde regels: 

  • elke leerling behoort tot een vast, klein groepje van max. 14 leerlingen (een zogenaamde contactbubbel)
  • er is voldoende afstand tussen leerlingen in de klas en op de speelplaats
  • we zorgen voor goede handhygiëne
  • leerkrachten/medewerkers dragen een mondmasker
  • de lokalen worden dagelijks goed verlucht en gepoetst, volgens de richtlijnen
  • medewerkers of kinderen die symptomen vertonen, blijven thuis

Onderwijs voor elke leerling:
We zorgen ervoor dat elke leerling onderwijs krijgt. Op school, op afstand of een combinatie van beide. 
Voor leerlingen die niet naar school mogen komen, blijven de leerkrachten afstandsonderwijs aanbieden.
Hoe het onderwijs er voor jouw kind ook uit zal zien, je mag zeker zijn van onze blijvende aandacht voor:

  • het welbevinden
  • contact met leerkracht en klasgenoten
  • de essentiële doelen

Via de school ontvangen ouders de concrete informatie voor hun kind. 

Wat kan je als ouder doen?

Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie